Štruktúra vzdelávania

Inštruktor lyžovania
vzdelávacie kvalifikačné stupne

I. kvalifikačný stupeňII. kvalifikačný stupeňIII. kvalifikačný stupeň
73 hodín
Cieľom kurzu je zvládnuť výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na upravených zjazdovkách, prevažne miernych svahov.
SJ + cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)
Teoretické a praktické skúšky
Seminárna práca
105 hodín
Cieľom kurzu je zvládnuť výučbu pokročilých klientov na upravenom a neupravenom teréne zjazdoviek všetkých obtiažností.
SJ + cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)
Teoretické a praktické skúšky
Seminárna práca
Podmienkou účasti:
Dosiahnutá úroveň I. stupeň inštruktra lyžovania
169 hodín
Vzdelávanie tzv. majstrovskej triedy
Cieľom je zvládnuť výučbu celého spektra klientov na upravenom a neupravenom teréne zjazdoviek všetkých obtiažností – s vyššou dynamikou, a jazdou v hlbokom snehu, v bubnoch, jazdou v obrovskom slalome. Úspešný absolvent je spôsobilý viesť špecializovaný tréning, workshop, a môže byť prijatý do lektorského zboru vzdelávacieho zariadenia inštruktorov lyžovania. Vzdelávanie v blokoch: Alpin kurz, Slalomový kurz a Lyžiarsky kurz.
SJ + 2 cudzie jazyky (anglický a nemecký)
Teoretické a praktické skúšky
Seminárna práca
Podmienkou účasti:
Dosiahnutá úroveň II. stupeň inštruktora lyžovania a I. stupeň inštruktora snb
Podrobné informáciePodrobné informáciePodrobné informácie

Inštruktor snowboardingu
vzdelávacie kvalifikačné stupne

I. kvalifikačný stupeň
73 hodín
Cieľom kurzu je zvládnuť výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na upravených zjazdovkách, prevažne miernych svahov.
SJ + cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)
Teoretické a praktické skúšky
Seminárna práca
Podrobné informácie