Snowboarding

 Vzdelávacie kvalifikačné stupne

I. kvalifikačný stupeň
73 hodín
Cieľom kurzu je zvládnuť výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na upravených zjazdovkách, prevažne miernych svahov.
SJ + cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)
Teoretické a praktické skúšky
Seminárna práca
Podrobné informácie