Vzdelávanie

Prinášame vám vzdelávací program Snowline! Jeho cieľom je vyškoliť kvalitných inštruktorov lyžovania a snowboardingu. Sme akreditované vzdelávacie zariadenie s akreditáciou udelenou Ministerstvom školstva SR dňa 16. Septembra 2015. Našimi zárukami sú profesionálny lektorský zbor s dlhoročnou praxou vo vzdelávaní inštruktorov, prvotriedne lyžiarske strediská, kvalitné technické zabezpečenie a didaktické pomôcky. Našou víziou je vytvorenie vzdelávacieho programu so stabilným lektorským zborom, ktorý ponúka nielen školenia prostredníctvom kvalifikačných kurzov, ale aj systematické tréningové programy. Našou najvážnejšou výzvou je neustále inovovať vzdelávanie, sledovať nové trendy a aplikovať ich do praxe.


Potvrdenia o akreditácii