INŠTRUKTOR LYŽOVANIA II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Vzdelávanie je zamerané na prípravu inštruktorov lyžovania pre výučbu mierne pokročilých až pokročilých klientov lyžiarskych škôl / lyžiarskych stredísk na upravenom a neupravenom teréne.
Jednorazový kurz nadväzuje na základný kurz I. stupňa, je v rozsahu 105 vyučovacích hodín.
Pozostáva z výučby na svahu a teoretických blokov.

Kurz je zameraný na pokročilú techniku lyžovania, individuálnym zdokonaľovaním techniky lyžovania a analýzou chýb. Dôležitou súčasťou je detská metodika, kde sa účastníci naučia realizovať výučbu formou hier a animácii.

Praktická časť na svahu je zameraná na paralelný oblúk základný, zapichovanie palíc, carvingový oblúk dlhý a krátky, cvičenia na zdokonaľovanie techniky, detskú výučbu formou hier, na ukážky techniky a individuálne zdokonaľovanie techniky jázd, jazdy v teréne – na upravenom a neupravenom svahu. Súčasťou výcviku je aj pedagogický výstup. Metodika sa preberá v slovenskom a cudzom jazyku –anglickom alebo nemeckom jazyku. Jazdí sa na upravených a neupravených zjazdovkách všetkých sklonov.

Teoretické bloky sú z týchto predmetov:
Anatómia; Biochémia; Fyziológia človeka; Fyziológia telesných cvičení; Biomechanika; Antropomotorika; Diagnostika trénovanosti; Hygiena; Regenerácia; Základy prvej pomoci; Psychológia športu; Pedagogika; Sociológia športu; Etika športu; Šport a právo; Teória a didaktika športu; Výživa v športe; Náuka o snehu a lavínach; Analýza chýb; Servis lyží; Výučba detí; Športový tréning; Didaktika, metodika; Lyžovanie vo voľnom teréne; Videoanalýza.

Podmienka prijatia: Podmienkou prijatia na kurz je ukončené základné vzdelanie a získaná kvalifikácia inštruktora lyžovania I. stupňa.