INŠTRUKTOR LYŽOVANIA III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Je určený pre inštruktorov, ktorí chcú praktizovať výučbu celého spektra klientov lyžiarskych škôl / lyžiarskych stredísk.
Súbor kurzov vzdelávania III. kvalifikačného stupňa je v rozsahu 169 vyučovacích hodín.
Vzdelávanie špeciálnej časti je rozdelené do 3 blokov: Alpinkurz, Slalomový kurz, Lyžiarsky kurz – majstrovská trieda.

Vzdelávanie tzv. majstrovskej triedy je zamerané na zvládnutie metodiky a pedagogických výstupov najvyššej triedy – jazda s vyššou dynamikou, jazda v hlbokom snehu, v bubnoch, jazda obrovského slalomu. Obsah kurzu je zameraný na rozvoj a aplikáciu poznatkov z metodiky, vedenia tréningu, techniky a analýzy. Vzdelávanie pozostáva z výučby na svahu a teoretických blokov.

Praktická časť na svahu je zameraná na pretekársku formu carvingového oblúku, jazdu na strmom svahu, jazdu v hlbokom snehu, jazdu v bubnoch, jazdu vo formáciách, fun carving, na zdokonaľovacie cvičenia, ukážky techniky, jazdy v teréne na upravenom a neupravenom svahu. Metodika sa preberá v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Teoretické bloky sú z týchto predmetov:
Anatómia; Biochémia; Fyziológia človeka; Fyziológia telesných cvičení; Biomechanika; Antropomotorika; Diagnostika trénovanosti; Hygiena; Regenerácia; Základy prvej pomoci; Dejiny športu a organizácia športu; Psychológia športu; Pedagogika; Sociológia; Etika športu; Šport a právo; Teória a didaktika športu; Výživa v športe; Vedy o športe a základy vedeckej práce; Shortcarving; New school a nové trendy v lyžovaní; Didaktika, metodika; Lyžiarska výstroj a servis lyží.

Podmienka prijatia: Podmienkou prijatia na kurz je ukončené úplné stredné všeobecné, resp. odborné vzdelanie a získané kvalifikácie inštruktora lyžovania II. stupňa a inštruktora snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

Alpinkurz
Vzdelávanie je realizované cez Asociáciu horských vodcov so zameraním na prípravu pre pohyb mimo vyznačených zjazdoviek vo voľnom teréne. Jednorazový kurz sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť prebieha vo voľnom teréne, teoretická časť pozostáva z prednášok: Sneh a lavíny, Lyžovanie vo voľnom teréne, Vedenie skupiny mimo zjazdoviek a Lavínové nešťastie, vyhľadávacie prístroje. Je vhodný pre inštruktorov lyžovania a inštruktorov snowboardingu všetkých stupňov.
Podmienka prijatia: Kurzu sa môže zúčastniť každý s dobrými lyžiarskymi, alebo snowboardovými schopnosťami, prednosť však majú kurzanti so záujmom dosiahnuť kvalifikáciu inštruktora lyžovania III. stupňa.

Slalomový kurz
Cieľom kurzu je zoznámenie sa s pretekárskou jazdou v obrovskom slalome, tréningovými prostriedkami.
Kurz pozostáva z výučby na svahu a z teoretickej časti: Športový tréning, Výstavba trate, parametre a Pravidlá FIS.
Podmienka prijatia: Kurzu sa môže zúčastniť inštruktor lyžovania I., alebo II. stupňa, prednosť však majú kurzanti so záujmom dosiahnuť kvalifikáciu inštruktora lyžovania III. stupňa.