Doškoľovací kurz – inštruktor lyžovania / snowboard-ingu I. kvalifikačného stupňa


Prihláška na kurz


Absolvovaním dvojdňového doškoľovacieho kurzu si predĺžite platnosť Vášho akreditovaného vzdelania.

Dvojdňový doškoľovací kurz je zameraný na metodiku, techniku jázd a videoanalýzu. Na začiatku kurzu získate od nás odborné materiály – metodiku a slovník odbornej terminológie.
Po ukončení kurzu Vám vystavíme osvedčenie s písomným hodnotením. Platnosť osvedčenia je 4 roky.
Vzdelávanie realizujeme na základe akreditácie udelenej Ministerstvom školstva SR č: 2015-17805/50053:8-30AA, a 2015-17805/50045:7-30AA.

Podmienka prijatia na kurz:

Licencia inštruktor/učiteľ lyžovania, snowboardingu I. stupňa akreditovaného vzdelávacieho zariadenia. Tlačivo nájdete na našom webe.

Cena:

Dvojdňový doškoľovací kurz I. stupeň lyže / snowboard
39,-€ + Skipas 24,-€
(v prípade, že nemáte skipas, ktorý je platný v stredisku Jasná Nízke Tatry) + ubytovanie 7,-€

Spolu: 70,-€

Platobné podmienky:

Po prihlásení sa na doškoľovací kurz pre I. stupeň lyže/ snowboard mailom, vám zašleme zálohovú faktúru s platobnými údajmi na vami uvedenú e-mailovú adresu. Prihlášku nám zašlite najneskôr do 7.decembra 2016.

Program:

12. decembra


  • stretnutie v Jasnej – Maxiland Biela Púť
  • 08:00-09:00 Prezentácia, skipasy, rozdelenie do skupín, skriptá
  • 09:00-15:00 Praktická časť – metodika, videozáznam jázd
  • 12:00-13:00 Obed na dobrovoľnej báze, v cene 3,30,- € v Happyende v Jasnej, platba denne na mieste.
  • 17:00-20:00 Videoanalýza, prednáška bude v školiacej miestnosti ktorá v budove HVT, v areáli Tatralandie

    13. decembra

  • 09:00-15:00 Praktická časť – návrat k jazdám podľa videoanalýzy, metodika, úvod do metodiky II. stupňa
  • 12:00-13:00 Obed

Ďalšie dôležité informácie:

Skipasy nebudú vystavené na konkrétne meno, ale až po vašom prvom prechode turniketom sa stanú neprenosnými. Turniket ku konkrétnemu skipasu zaznamená vašu fotku. Váš skipas budete mať stále u seba. Ak by došlo k zámene, skipas bude zablokovaný bez nároku na jeho odblokovanie. Následne si budete môcť zakúpiť už len skipas v rámci pultového cenníka. Zálohu 2,- € za skipas uhradíte pri prevzatí skipasu. V posledný deň doškoľovacieho kurzu odovzdáte skipas v Infocentre, kde Vám bude vrátená záloha. V stredisku máme zabezpečený depot lyží zdarma.
Ubytovanie je v chatkách Holiday Village Tatralandia. Každá chatka má plne vybavenú kuchyňu, spoločenskú miestnosť s TV, kúpeľňu so sprchou a WC, v areáli je wifi. Kúpeľnú taxu 1,-€ / osobu / noc uhradíte HVT v pondelok 12.12.2016 pri ubytovaní. Parkovanie v rezorte je zdarma. Ubytovanie nie je podmienkou, je na dobrovoľnej báze.
Nezabudnite si priniesť písacie potreby, poznámkový blok, doklady (občiansky preukaz, karta poistenca), kompletnú lyžiarsku alebo snowbardovú výstroj, slnečné a lyžiarske okuliare, ochranný krém, lyžiarske rukavice, prilbu, lyžiarske alebo snowboardové oblečenie. Lyžiarom odporúčame, aby sa vyhli skialpinistickej výstroje a tiež prílišným twintip-om.

Storno kurzu:

V prípade nevhodných snehových podmienok si vyhradzujeme právo na zmenu strediska alebo zmenu termínu kurzu.  V prípade zrušenia kurzu vám bude vrátená plná čiastka vami uhradenej sumy.

Kontakt:

+421 911 036 460
e-mail: info@snowline.sk
www.snowline.sk


Prihláška na kurz


Pozvánka na stiahnutie:

pdf