INŠTRUKTOR SNOWBOARDINGU I. kvalifikačného stupňa, 17. až 26. marec 2017 Jasná


Prihláška na kurz


Akreditovaný vzdelávací kurz I. kvalifikačného stupňa je základný kurz, a je zameraný na prípravu inštruktorov na výučbu klientov začiatočníkov a mierne pokročilých. Kurz pozostáva z výučby na upravených a miernych svahoch a odborných teoretických blokov. Počas kurzu sa zameriame na techniku ukážok, správne prevedenie jázd, pedagogiku a metodiku. Vysvetlíme Vám, ako pracovať s deťmi a ako realizovať výučbu formou hier a animácií. Metodiku učíme v slovenskom a cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom). Na začiatku kurzu získate od nás odborné materiály – metodiku a slovník odbornej terminológie. Vzdelávanie realizujeme na základe udelenej akreditácie Ministerstva školstva SR č: 2015-17805/50053:8-30AA, a 2015-17805/50045:7-30AA.

Podmienka prijatia na kurz:
Ukončené základné vzdelanie. V prípade, že máte menej ako 18 rokov, zašlite nám poštou od Vášho zákonného zástupcu písomný súhlas s účasťou na kurze (rodič). Tlačivo nájdete na našom webe.

Cena:
Kurzovné 206,-€ + Skipas 81,- € + Ubytovanie 135,- € = 422,- €

Platobné podmienky:
Po prihlásení na kurz – zaslaní Vašej prihlášky e-mailom na info@snowline.sk Vám zašleme zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Prihlášku nám zašlite najneskôr do 12.marca 2017. Kapacita kurzu je limitovaná.

Začíname:
17. marca v penzióne Limba v Demänovskej Doline.
                 17:00-18:00 Prezentácia a ubytovanie v penzióne
                 19:00 Otvorenie kurzu, predstavenie lektorského zboru, oznámenie programu a časového harmonogram kurzu
                 19:30-21:00 Prednáška – 1. Teoretický blok

18. až 24.03 Kurz
25. a  26.03 Skúšky

Ďalšie dôležité informácie:

– Ubytovanie je v penzióne Limba, v Demänovskej Doline. Kúpeľnú taxu 1,-€/osobu/noc uhradíte
penziónu pri ubytovaní.
Bližšie info o ubytovaní a službách http://www.penzionlimba.sk/. GPS: 49°1’42“, 19°34’20“
– Depot lyží je zabezpečený v stredisku Jasná, zdarma.
– Obedy na dobrovoľnej báze za 3,40 € v hoteli Grande v Jasnej, platba denne na mieste.
– Zálohu 2,- € za skipas uhradíte pri prevzatí skipasu. V posledný deň kurzu odovzdáte skipas v Infocentre, kde Vám bude vrátená záloha.
Skipas sa po prvom prechode turniketom stáva neprenosným. Turniket ku konkrétnemu skipasu zaznamená fotografiu. Ak by došlo k zámene, skipas bude zablokovaný bez nároku na jeho odblokovanie. Následne si budete môcť zakúpiť už len skipas v rámci pultového cenníka.

Nezabudnite si priniesť písacie potreby, poznámkový blok, doklady (občiansky preukaz, karta poistenca), kompletnú lyžiarsku výstroj, lyžiarske okuliare, lyžiarske rukavice, prilbu, lyžiarske oblečenie. Odporúčame, aby te sa vyhli skialpinistickej výstroji a tiež lyžiam typu twintip.

Storno kurzu:
V prípade nevhodných snehových podmienok si vyhradzujeme právo na zmenu strediska alebo zmenu termínu kurzu. V prípade zrušenia kurzu Vám zaplatenú úhradu vrátime späť.

Kontakt:
0911 036 460,
e-mail: info@snowline.sk,
www.snowline.sk

1. Tatranská, akciová spoločnosť, K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
IČO: 313 957 83, DIČ: 2020 326 264, IČ DPH: SK2020 326 264, Reg.: Obch. reg. Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P


Prihláška na kurz


Pozvánka na stiahnutie:

pdf