INŠTRUKTOR LYŽOVANIA II. kvalifikačného stupňa 18.-28.marec 2018


Prihláška na kurz

Akreditovaný vzdelávací kurz II. kvalifikačného stupňa pre inštruktorov lyžovania nadväzuje na základný kurz I. kvalifikačného stupňa.
Vzdelávanie je zamerané na prípravu inštruktorov lyžovania pre výučbu mierne pokročilých až pokročilých klientov na upravenom aj v neupravenom teréne. Pozostáva z výučby na svahu a odborných teoretických blokov. Počas kurzu sa zameriame na techniku ukážok, správne prevedenie jázd, pedagogiku a metodiku. Prvé dva dni, počas ktorých sa v minulosti jazdilo na snowboarde budú na našom kurze venované rozjazdeniu na lyžiach. Metodiku preberáme v slovenskom a cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom). Na začiatku kurzu získate od nás odborné materiály – metodiku a slovník odbornej terminológie. Vzdelávanie realizujeme na základe udelenej akreditácie Ministerstva školstva SR č: 2015-17805/50053:8-30AA, a 2015-17805/50045:7-30AA..

Podmienka prijatia na kurz:
Vek minimálne 18 rokov a úspešne absolvovaný kurz I. kvalifikačného stupňa akreditovaným vzdelávacím zariadením.

Cena:
Kurzovné 249,-€ + Skipas 90,- € + Ubytovanie 70,- € = 409,- €

Platobné podmienky:
Po prihlásení na kurz – zaslaní Vašej prihlášky e-mailom na info@snowline.sk Vám zašleme zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Prihlášku nám zašlite najneskôr do 12.marca 2018. Kapacita kurzu je limitovaná.

Začíname:
18. marca v Tatralandii, budove Holiday Village Tatralandia (HVT)
                  17:00-18:00 Prezentácia a ubytovanie v Tatralandii
                  19:00-21:00 Oznámenie programu a časového harmonogram kurzu
Prednáška – 1. Teoretický blok

19. až 26.03 Kurz
27. a 28.03 Skúšky

 

Ďalšie dôležité informácie:

Ubytovanie je v chatkách Holiday Village Tatralandia. Každá chatka má plne vybavenú kuchyňu, spoločenskú miestnosť s TV, kúpeľňu so sprchou a WC, v areáli je wifi. Kúpeľnú taxu 1,-€ / osobu / noc uhradíte HVT v piatok pri ubytovaní. Parkovanie v rezorte je zdarma. Školiaca miestnosť je v budove HVT v areáli Tatralandie, kde budú každý večer prebiehať teoretické bloky (využívame školiace miestnosti v HVT).
Bližšie info o ubytovaní a službách http://www.tatralandia.sk/. GPS: GPS: 49.107436, 19.573878
 Depot lyží je zabezpečený v stredisku Jasná, zdarma.
 Obedy na dobrovoľnej báze za 3,40 € v hoteli Grand v Jasnej, platba denne na mieste.
 Zálohu 2,- € za skipas uhradíte pri prevzatí skipasu. V posledný deň kurzu odovzdáte skipas v Infocentre, kde Vám bude vrátená záloha. Skipas sa po prvom prechode turniketom stáva neprenosným. Turniket ku konkrétnemu skipasu zaznamená fotografiu. Ak by došlo k zámene, skipas bude zablokovaný bez nároku na jeho odblokovanie. Následne si budete môcť zakúpiť už len skipas v rámci pultového cenníka.

Nezabudnite si priniesť písacie potreby, poznámkový blok, doklady (občiansky preukaz, karta poistenca), kompletnú lyžiarsku výstroj, slnečné a lyžiarske okuliare, ochranný krém, lyžiarske rukavice, prilbu, lyžiarske oblečenie.

Storno kurzu:
V prípade nevhodných snehových podmienok si vyhradzujeme právo na zmenu strediska alebo zmenu termínu kurzu. V prípade zrušenia kurzu Vám zaplatenú úhradu vrátime späť.

Kontakt:
0911 036 460,
e-mail: info@snowline.sk,
www.snowline.sk

1. Tatranská, akciová spoločnosť, K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
IČO: 313 957 83, DIČ: 2020 326 264, IČ DPH: SK2020 326 264, Reg.: Obch. reg. Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P


Prihláška na kurz


Pozvánka na stiahnutie:

pdf