INŠTRUKTOR LYŽOVANIA I. kvalifikačného stupňa 15 – 24 august, AfriSki mountain resort


Prihláška na kurz


Akreditovaný vzdelávací kurz I. kvalifikačného stupňa pre inštruktorov lyžovania je zostavený tak, aby Vás pripravil na výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých klientov. Je to základný jednorazový kurz a pozostáva z výučby na upravených zjazdovkách, prevažne miernych svahov a odborných teoretických blokov. Počas kurzu sa zameriame na techniku ukážok, správne prevedenie jázd, pedagogiku a metodiku. Naučíme Vás tiež, ako pracovať s deťmi a ako realizovať výučbu formou hier a animácií. Metodiku preberáme v slovenskom a cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom). Na začiatku kurzu získate od nás odborné materiály – metodiku a slovník odbornej terminológie. Vzdelávanie realizujeme na základe udelenej akreditácie Ministerstva školstva SR č: 2015-17805/50053:8-30AA, a 2015-17805/50045:7-30AA.

Podmienka prijatia na kurz:
Ukončené základné vzdelanie. V prípade, že máte menej ako 18 rokov, zašlite nám poštou od Vášho zákonného zástupcu písomný súhlas s účasťou na kurze (rodič). Tlačivo nájdete na našom webe.

Cena:
Kurzovné R4500 + Ubytovanie a jedlo R1350 + Požičovňa R900  = R6750

Platobné podmienky:
Po prihlásení na kurz – zaslaní Vašej prihlášky e-mailom na snowline.afriski@gmail.com Vám zašleme zálohovú faktúru s platobnými údajmi. Prihlášku nám zašlite najneskôr do 06. augusta 2017. Kapacita kurzu je limitovaná.

Začíname:
15. augusta v AfriSki mountain resort, Leshoto
GPS: South 28˚49’21.52” East: 28˚43’38.64”
17:00 – 18:00 Prezentácia v reštaurácii SKY 
18:00 Otvorenie kurzu, predstavenie lektorského zboru, rozdelenie do skupín, oznámenie programu a časového harmonogram kurzu
16. až 23.august Intenzívne vzdelávanie
23. a 24. august Skúšky

Ďalšie dôležité informácie:
Ubytovanie je v chatkách pre zamestnancov. Stravu a ubytovanie si účastník kurzu hradí sám v prípade, že ich potrebuje. 

Nezabudnite si priniesť písacie potreby, poznámkový blok, doklady (občiansky preukaz, karta poistenca, pas), kompletnú lyžiarsku výstroj, slnečné a lyžiarske okuliare, ochranný krém, lyžiarske rukavice, prilbu, lyžiarske oblečenie.

Storno kurzu:
V prípade nevhodných snehových podmienok, vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. V prípade zrušenia kurzu Vám peniaze vrátime.

Web:

www.afriski.net

www.snowline.sk

mobil:  +266 517 420 78
e-mail: snowline.afriski@gmail.com

1. Tatranská, akciová spoločnosť, K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
IČO: 313 957 83, DIČ: 2020 326 264, IČ DPH: SK2020 326 264, Reg.: Obch. reg. Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P


Prihláška na kurz